Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form, storlek, skala och mönster

Skapad 2020-04-28 12:58 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • beskriva och använda symmetri.
 • uppskatta, jämföra och bestämma vinklars storlek.
 • beräkna omkrets och area och visa samband.
 • använda skala och längd. 
 • se samband mellan skala, storlek och mönster.
 • använda skala i vardagliga situationer.
 • visa hur du löser problem och använder strategier.
 •  

Viktiga begrepp:

 • symmetri
 • vinkel
 • grader
 • månghörning
 • omkrets
 • area
 • skala
 • naturlig storlek
 • förstoring
 • förminskning
 •  

Undervisning/arbetssätt:

Vi kommer att arbeta mot målen genom att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på instruktionsfilmer.
 • göra aktiviteter i helklass och mindre grupper.
 • arbeta med uppgifter kopplade till området inne på Gleerupsportalen.
 • arbeta med uppgifter på lösblad.

Elevinflytande:

 • Du kommer själv att bestämma om du vill jobba enskilt eller i par på en del uppgifter.
 • Du kommer själv att bestämma hur du vill redovisa dina kunskaper på en del uppgifter.

Bedömning:

 • Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande i diskussioner och samtal, samt hur du tar dig an arbetsuppgifterna.
 • Du bedöms utifrån resultaten på "måluppgifter" och "Visa vad du kan" inne på Gleerupsportalen.
 • Efter kapitel 5 och 6 görs en bedömning med ett sammanfattande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: