Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF Årsredovisning

Skapad 2020-04-28 12:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
I avvecklafasen kommer ni att göra en årsredovisning samt delta i UF-finalen

Innehåll

 

 

 

 

Uppgifter

  • Årsredovisning

Matriser

För
Årsredovisning och muntlig presentation

E
D
C
B
A
Aspekt 1
Utvärdering av det fiktiva företagets verksamhet med uppföljning av ekonomiskt resultat. I samband med det utvärdering av gruppens eller den egna arbetsprocessen. Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Till Övervägande del
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Till Övervägande del
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas. Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
Aspekt 2
Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och me Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.toder för företagets arbetsområde.
Till Övervägande del
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Till Övervägande del
Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde. Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: