Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2020 Teknik - från idé till färdig produkt.

Skapad 2020-04-28 12:53 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F – 9 Teknik
I det här området arbetar vi med att skapa föremål med bestämt syfte och fundera över hur föremålet är designat för att passa i en viss situation. Hur man väljer material ur olika aspekter arbetar vi också med. Du kommer att få tillverka en egen produkt som styrs av både design och funktion

Innehåll

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Uppgifter

  • Utvärdering av arbetet med stolen

  • Designa en stol hela uppgiften beskriven i en powerpoint.

  • Beskrivning av din stol

Matriser

Tk
Teknik - från idé till färdig produkt.

Designa en stol

F
E
C
A
Beskriva och undersöka
Här tittar jag på kvalitén hos din beskrivning och utvärdering och hur de hänger ihop med din produkt.
Eleven har inte visat att hen kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Konstruera själv
Här bedömer jag arbetsprocessen då du bygger stolen, vilken kvalitet den färdiga stolen har och ser också hur du beskriver den i utvärderingen.
Eleven kan inte genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Materialval
Här bedömer jag hur du i din beskrivning väljer och motiverar material utifrån tillgång, funktion, hållfasthet och hållbarhetsaspekter i din beskrivning.
Eleven för inga resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dokumentera
Här tittar jag främst på din skiss/ritning men också på din utvärdering och bedömer dess kvalité och ändamålsenlighet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: