Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen och kroppsdelar

Skapad 2020-04-28 12:57 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundsärskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen
Vi arbetar med kroppsdelar och sinnen.

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla dina kunskaper om människokroppens olika delar och dess funktion.

Du kommer att utveckla din förmåga att kunna känna igen och använda ord och begrepp som hör till kroppen.

Du får reflektera och utveckla din kunskap om våra sinnen och hur de påverkar oss.

 

 

 

Bedömning - vad och hur

Du får beskriva vad olika kroppsdelar heter och vad de har för funktion.

Du kommer att beskriva olika sinnen och deras samband och funktion.

Du får reflektera över hur det skulle vara om något sinne inte fungerar.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • dokumentera vårt arbete i form av text och bild
 • se på film
 • diskutera och samtala
 • uppleva olika saker till exempel dofter, smaker eller att inte kunna se 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: