Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö

Skapad 2020-04-28 13:06 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Det snöar, det regnar. Det blir grönt och det blir varmt. Vad händer under de olika årstiderna? Det är vi nyfikna på!

Innehåll

 

 

När vi är ute varje dag så ser vi att det händer saker i vår närmiljö. All snö blev till vatten och helt plötsligt börjar det växa och ändra färg ute. Varför? Vi går ofta till skogen och har skogen alldeles nära förskolan så vi ser hela tiden hur naturen förändras. På vår avdelning har vi fönster mot skogen och  ofta när vi sitter och äter våra olika måltider så blir våra samtalsämnen om vädret och vad som finns i skogen. Vi vill påvisa för våra barn om vad som händer i naturen under de olika årstiderna och utforska kring växter och djur tillsammans med dem.

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen "(lpfö19).

Våra mål är:

 • förståelse för vad som händer under de olika årstiderna
 • veta att beroende på årstid och väder gör vi olika saker och klär oss på olika sätt
 • kunskap om djur/natur och närmiljö
 • skapande
 • språkutveckling

 

Hur gör vi?

Vi bygger upp en naturtavla tillsammans med barnen på avdelningen som kommer följa våra årstider. Vi går till skogen en dag i veckan och är ute på förskolegården varje dag för att upptäcka och utforska. Där följer vi barnen och ser vad de intresserar sig för och planerar vidare utifrån det. Vi uppmärksammar gruppen på vad som händer under de olika årstiderna och även olika traditioner som förekommer under dem. Vi väljer böcker och filmer som är passande för det vi arbetar med för hämta in kunskap både genom att lyssna och se. Vi delar in oss i mindre grupper vid behov för att alla barn ska kunna bli undervisad utifrån sin egen utveckling.

Dokumentationen sker genom bild/foto, naturtavlan och unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: