Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 20 Klimat,väder och klimatzoner

Skapad 2020-04-28 13:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Geografi
Vad är det för skillnad på klimat och väder? Vilken roll spelar solens värmestrålning? Hur skapas regn och vindar? Vilka klimatzoner delas jorden in i? Vilken typ av vegetationen kan växa i de olika klimatzonerna?

Innehåll

Övergripande ämnessyfte i geografi enligt Lgr11

Analysera hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Göra geografiska analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Ur det centrala innehållet för geografi åk 7-9, Lgr11

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, med hjälp av kartor och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förmågor du ska träna, visa och bedömas i

Förmåga

 

Kunskapskrav

Konkretisering i detta arbetsområde

Begreppsförmåga

Du kan använda geografiska begrepp när du talar, läser, lyssnar och skriver inom arbetsområdet.

Du får en lista över centrala ord och begrepp att kunna förstå och använda.

Faktakunskaper

Du har faktakunskaper

Du kan förklara

Vilka skikt består atmosfären av?

Hur påverkar solen luften i atmosfären?

Vad är lågtryck och högtryck?

Hur bildas vindar?

Vilka är de globala vindsystemen?

Hur bildas nederbörd?

Vad är en havsström?

Vad är kustklimat?

Vad är inlandsklimat?

På vilka tre sätt kan nederbörd bildas?

Vad är SMHI?

Vad är en väderprognos?

Vilka är jordens klimatzoner?

Vilka vegetationszoner finns inom varje klimatzon?

 

Resonemangsförmåga

Du kan resonera om orsaker till och konsekvenser av olika väderfenomen, klimat- och vegetationszoner

Hur bildas monsunvindar och vilken betydelse har de för människorna?

 

Hur bildas golfströmmen och vilken betydelse har denna?

 

Hur bildas orkaner och vilken fara utgör dessa?

 

Varför är den tropiska regnskogen jordens mest artrika miljö och vilken global betydelse har regnskogen?

 

Varför ligger många av jordens fattigaste länder i de subtropiska områdena?

 

Vad är orsaken till klimatförändringen och vilka konsekvenser med för höjd medeltemperatur på jorden?

 

 

 

Undersöka

Du gör undersökningar med hjälp av kartor och andra geografiska källor och verktyg som du använder på ett fungerande sätt.

Läsa av och tolka kartor och diagram.

Tolka bilder och satellitbilder.

 

Ex tematiska temperatur och

nederbördskartor och diagram.

 

Arbetsmtrl: Geografiboken SOS Geografi 7. Finns att lyssna på i inläsningstjänst som du når via skolportalen.

Lista över centrala ord och begrepp som delas ut i pappersform samt pdf i classroom.

Länkar till texter, bilder och filmer som läggs ut i classroom. Kod: 76valkx

Tidsplan

 

Mån

Tis

Ons

19

 

 

 

Läxa s 23-25+ord 1-12

 

20

Studiedag

 

Läxa s 26-29+ ord 13-25

Läxa s 30-34+ord 26-43

21

 

 

Halvklass?

 

22

 

 

Kortare 1/3 pass

Test s 23-34+ord 1-34

 

Bedömning och bedömningsmatris

Geografitest onsdag v 22. Bedömningsmatris hittar du i Unikum under vt 20 Geografi – Klimat, väder och klimatzoner.

Matriser

Ge
Vt 20 Bedömningsmatris i Geografi - Klimat, väder och klimatzoner

F
E
C
A
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om klimat, väder och klimatzoner.
Du har goda kunskaper om klimat, väder och klimatzoner
Eleven har mycket goda kunskaper om klimat, väder och klimatzoner.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om orsaker till att det finns olika klimat-och vegetationszoner och vilka konsekvenserna blir för människor och natur i dessa områden.
Du kan föra utvecklade resonemang om orsaker till att det finns olika klimat-och vegetationszoner och vilka konsekvenserna blir för människor och natur i dessa områden.
Du kan föra välutvecklade resonemang om orsaker till att det finns olika klimat-och vegetationszoner och vilka konsekvenserna blir för människor och natur i dessa områden.
Undersökning
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: