Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#earthsquaremeter

Skapad 2020-04-28 13:24 i Tollereds förskola Lerum
Förskola
Earthsquaremeter är ett projekt genom Lerum Växtrum som vi på Tollereds förskola ska vara delaktiga i. Projektet Earthsquaremeter passar bra in med vår förskolas arbete för en hållbar framtid, där vi också arbetar med att utveckla och berika vår förskolegård. Där barnen kan utvecklas i sina olika intressen för naturvetenskap, motorik, teknik, musik, språk, matematik. Genom detta projekt arbetar vi med intresset för naturvetenskap - biologisk mångfald.

Innehåll

 

"Extra satsning på barn och unga"

Att skapa förutsättningar för pollinerarna att överleva är en av våra viktigare utmaningar framöver, för att säkra livsmedelsförsörjningen och den biologiska mångfalden. Växtrum tar tillsammans med vetenskapscentret Universeum fram utbildningsmaterial för pedagoger att använda i undervisningen, kopplat till earth square meter, biologisk mångfald och pollination. Barn och elever kan tillsammans göra sina earth square meters och få skolgården att blomma och surra.

I år satsar Växtrum i Lerum på att hjälpa pollinerarna i stor skala. Och vill att så många som möjligt är med på den här viktiga resan. Konceptet earth square meter gör Växtrum tillsammans med årets Växtrumsdesigner Niklas Vestin. Konkret handlar det om att göra om en hårdgjord eller icke-blommande yta till en plats som blommar och bidrar med pollen. Som namnet avslöjar rör det sig om en yta på ungefär en kvadratmeter."

 

Vill ni läsa mer så länkar vi här:

http://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Nyhetsarkiv/Earth-square-meter-en-folkrorelse-for-biologisk-mangfald/

 

 
Vi fick jord och fröer så att det räcker till 2 kvadratmeter, så Väveriet arbetar med den ena och Spinneriet med den andra.

 

Våra Earth square meter finns i vår inhägnade "odlingsområde" eller "trädgård" bortanför Göta-entreén på förskolegården. Välkomna dit för att se vad som händer där.

 

 

 
 
 
 
Läroplanskopplingar
 
 
 •  

  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 •  

  förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 •  

  ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 •  

  tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

 •  

  visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

 •  

  uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 •  

  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 •  

  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 •  

  förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 •  

  förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: