Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och hälsa

Skapad 2020-04-28 13:15 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Att röra sig och ha koll på grovmotoriken har stor betydelse, inte bara för den fysiska hälsan. Forskning visar att det också påverkar sådant som inlärning, koncentration, självförtroende och självbild.

Innehåll

Nationellt mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

Syfte:

Varför gör vi detta?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska sin närmiljö, utanför förskolans område, och då även utveckla barnens fysik, kondition och förmåga att ta sig fram i olika terräng.  Vi vill skapa en känsla hos barnen av att lyckas och det man inte redan kan, har man möjlighet att träna på för att känna att man utvecklas.

Forskning visar att fysisk aktivitet och sund kost har stor betydelse för god hälsa och livskvalitet. En god kroppskännedom och en sund livsstil gör barnen trygga och har en positiv inverkan vid inlärning. Deras självkänsla, koncentrationsförmåga samt det sociala samspelt utvecklas. 

 

Innehåll

Promenader till olika mål, lagom långa så att även de yngsta ska ha förutsättning att orka gå på egen hand

Rörelse till musik

Olika rörelseaktiviteter

Drömmen om det goda/avslappning

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

April 2020

Vid det första tillfället valde vi att gå promenadslingan utanför förskolan. 

 

Maj 2020

Vi har gått till "trafiklekplatsen". Barnen fick själva välja vilket typ av fordon de ville ta med och det blev cyklar, Bobbycars och en skottkärra. När vi skulle ta oss dit fick barnen köra på ett led över vägen. Vi tränade bl.a. turtagning, koncentration, koordinationsförmåga och grovmotorik. Det visade sig att det var en utmaning för både barnen och oss pedagoger att köra på led med bobbycars. Det tycktes vara oerhört frestande att göra omkörningar och ta en "egen" väg till vårt mål och pedagogerna fick hjälpa och vägleda barnen i att fortsätta köra på led efter en bestämd kompis. När vi väl kom fram körde barnen med full energi på vägarna. Några bytte fordon med varandra medan någon annan hade samma hela tiden. Vissa barn har full koll på hur man tar sig fram på sitt fordon genom att sparka, medan några andra tycktes få kämpa mer med att få till rätt teknik. Ett barn visade, mot slutet, intresse för att gå till lekplatsen som ligger precis intill. Kanske är det dit vi ska gå nästa gång...?

 

Juni 2020

 

 

Analys


Omkörning- Kan det vara så att en del av görandet är att köra om, det blir en naturlig sak om barnen kör snabbare än kompisen framför. Naturligt får vi även in att visa hänsyn till varandra.
Märker förbättring efter varje gång. De äldre barnen var med en gång, kan det vara så att de visade vägen..?

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: