Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den globala uppvärmningen

Skapad 2020-04-28 13:16 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 9 Geografi
Det lär inte ha undgått någon att något har hänt med vår vackra värld. Nyheterna rapporterar om enorma skogsbränder, översvämningar, rekordkraftiga orkaner och andra naturkatastrofer. Miljontals människors liv är i fara och deras hem riskerar att försvinna på grund av att klimatet har förändrats. Det pratas om den globala uppvärmningen, men vad är det. Och hur har den uppstått? Och vad kan den leda till? Och ännu viktigare, vad kan vi göra för att det ska bli bättre? Det ska vi jobba med i detta arbetsområde.

Innehåll

I detta arbetsområde, globala uppvärmningen, kommer ni att få forska själva och söka kunskap om den globala uppvärmningen, orsaker och konsekvenser av denna och vilka lösningar finns det på problemet. Ni kommer att skriva en uppsats utifrån en samhällsvetenskaplig modell med orsak- och konsekvensförklaring och möjliga lösningar. Uppsatsen ska skrivas efter de samhällsvetenskapliga regler som finns för en uppsats och där ska ingå delar som framsida, innehållsförteckning, syfte, bakgrund, resultat, sammanfattning och källförteckning.

Uppgifter

  • Uppsats om den globala uppvärmningen

Matriser

Ge
Kunskapskrav i Geografi

Livsmiljöer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt väl
mycket goda välutvecklade och väl
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då /...../ geografiska mönster av handel och kommunikation samt för /...../ underbyggda resonemang om hur de förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
enkla enkla och till viss del underbyggda
förhållandevis komplexa
komplexa
Eleven för /..../ underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
enkla och till viss del
utvecklande och relativt väl
välutvecklade och väl

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett /...../ fungerande sätt samt för /...../ resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
i huvudsak enkla och till viss del
relativt väl utvecklade och relativt väl
väl välutvecklade och väl
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett /...../ sätt
i huvudsak fungerande
relativt ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Eleven har /...../ kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med /...../ säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
grundläggande viss
goda relativt goda
mycket goda god

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för /...../ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur väg in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: