Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara svenskan - Instruerande text

Skapad 2020-04-28 13:28 i Väskolan Kristianstad
Denna planering utgår ifrån materialet i Klara svenskan åk 5.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
En instruktion är en vägledning som kan ges muntligt, skriftligt eller med bilder. Syftet med instruktionen är att den så tydlig som möjligt visar hur man gör något. Instruktionstexter räknas som en typ av faktatext.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med stödstrukturen Instruktionsstegen. Den visar hur en muntlig eller skriftlig instruktion oftast är uppbyggd - med rubrik, bakgrund, lista på vad som behövs och stegvisa instruktioner.

Vi kommer att se olika exempel på instruerande texter. Vi kommer även att titta på typiska språkliga drag. Som avslut ska ni få skriva egna instruktioner med stöd av Instruktionsstegen.

Uppgifter

 • Skriv en Instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6

Matriser

Sv SvA
Klara svenskan - Instruerande text

Jag

---->
---->
---->
skriver en instruerande med
begripligt innehåll
ganska tydligt innehåll
tydligt innehåll
strukturen på texten följer "Instruktionsstegen"
ganska bra
bra
mycket bra
använder regler för stavning, skiljetecken och meningsbyggnad
ganska bra
bra
mycket bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: