Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse

Skapad 2020-04-28 13:58 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 2 Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse

Innehåll

Syfte

Röelseglädje ute.

Känna dig trygg när du är ute.

Orientera i närmiljö.

Ta hänsyn i naturen och under lek och spel vid utevistelser.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med:

 • Att orientera dig i skolans närmiljö
 • Allemansrättens grunder
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö samt hänsynstagande i samband med dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Natur och utemiljö Förmågan att kunna leka och röra sig i natur- och utemiljö
Jag kan leka och röra mig i natur- och utemiljö.
Jag kan leka och röra mig i naturen och visar att jag känner mig trygg.
Jag kan med god anpassning leka och röra mig i natur- och utemiljö och jag visar att jag känner mig trygg.
Rättigheter och skyldigheter i naturen. Förmågan att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Känna till något om vilka skyldigheter vi har när vi vistas i naturen, ex vilka växter man får plocka, att man inte får skräpa ner eller göra upp eld var som helst i naturen. Känna till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Jag känner till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Jag känner till allemansrätten och något om våra skyldigheter vi har i naturen.
Jag visar god förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Jag känner väl till allemansrätten och våra skyldigheter som denna innebär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: