Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 2019-20 grupp

Skapad 2020-04-28 14:20 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Förskolan har valt att uppmärksamma och tillsammans med barnen undersöka de "fem mäktiga" på olika sätt. De "fem mäktiga": "hjulet", "skruven", "hävstången", "kilen" och "lutande planet"

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod:  ht- 19 - vt- 20 

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder: 2 - 5 år

År och datum: oktober 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- I vår vardag upptäcka, undersöka och sätta ord på tekniken, faktaord, beskrivande ord osv.

- Hjulet

- Skruven

- Hävstången

- Kilen

- Lutande planet

 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

- upptäcka och utforska teknik i vardagen
utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

- språkutveckling - öka barnens ordförståelse och ordförråd, förmåga att beskriva hur saker fungerar, se samband och dra slutsatser, intresse för skriftspråket 

- Delaktighet och inflytande

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Upptäcka tekniken hos vanliga saker som vi använder nästan varje dag.

- Barnen får kunskap om att vi använder teknik varje dag, göra begreppet "teknik" begripligt och vardagligt.

- Barnen blir nyfikna och vill utforska teknik, ta reda på hur saker fungerar och själva konstruera saker.

- Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

-Vi uppmärksammar barnen på teknik i vår vardag, samtalar om funktion, undersöker hur saker fungerar mm.

- Tillsammans med barnen skriver vi olika nyckelord, tankekartor och dokumentationer
- Använder litteratur bl.a. "Skruven möter ….."

- Kan vi hitta teknik i vart arbete med vår "nyfikenhetsfråga", i skogen, på gården osv.
- Fångar upp barnens frågor och intressen, sätter ord på tekniken, använder begrepp

- Stödjer barnens lust att skapa

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-dokumentation i ord och bild av aktiviteter
- avdelningsplanering och reflektion
- dokumentationsvägg
- samtala med barnen utifrån dokumentationer
- lärloggar, individuella och avdelningens

Planeringen upprättad av:

Ulla Holmström utifrån förskolans gemensamma planering av området teknik

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: