Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö

Skapad 2020-04-28 14:29 i Elmsta skola Norrtälje
Arbetsområdet innefattar begreppen miljö, resurser, energi, miljöförstöring, klimat, återvinning och hållbar utveckling.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vad händer med våra sopor? Kan vi verkligen återanvända det vi sorterar? I detta arbetsområde tittar vi på hur människor, samhälle och natur samspelar. Vi lär oss om vad som händer med miljön beroende på hur människorna använder naturen.

Innehåll

          Mål:

 • Du känner till en del om källsortering och återvinning.
 • Du känner till en del om hur vårt avfall påverkar vår miljö.
 • Du känner till olika material och hur de sopsorteras.
 • Du känner till vad som kan hända i naturen om vatten och luft smutsas ner.
 • Du känner till vilka val du kan göra i din vardag för en bra miljö.

   

          Arbetssätt:

 • Läsa texter o/e berättelser.
 • Sortera olika material.
 • Se filmer om vår miljö och återvinning. 
 • Skriva o/e rita om det du har lärt dig.
 • Vi kommer att samtala och diskutera för att skapa en uppfattning om hur hållbar utveckling fungerar. 

 

          Bedömning:

 • Du är nyfiken och deltar i samtalen.
 • Du är intresserad och aktiv vid arbetspassen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: