Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2020-04-28 14:33 i Svanberga skola Norrtälje
Vad är ett samhälle? Vi samtalar och diskuterar i grupp och helklass kring olika delar av vad som utgör ett helt samhälle.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska
I temat Vårt samhälle kommer du att få ta reda på vad som behövs för att ett samhälle ska fungera. Du kommer att få lära dig vad demokrati och ekonomi är . Du kommer att titta på olika yrken och på hur pengar och ekonomi fungerar i samhället.

Innehåll

 

Vt-20 veckorna 19-23

Vi ska arbeta med ett material som heter Vårt samhälle. Vi kommer bland annat arbeta i grupper där vi tränar på att läsa fakta, diskutera och framföra egna synpunkter. 

Förmåga

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig. 
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet so och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet so och med hjälp av ett miljöperspektiv försöker vi förstå hur olika saker hänger i hop.

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna förstå enkel information och prata om den tillsammans med andra.
 • Du ska känna till något om vad ett samhälle är och hur det fungerar.
 • Du ska kunna samarbeta med och fatta beslut tillsammans med andra.
 • Du ska kunna berätta om vad du lärt dig genom att skriva och rita.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du diskuterar med andra, du löser olika problem tillsammans med andra och är aktiv.
 • Du får berätta om det du lärt dig genom att skriva och rita.
 • Du får göra en utvärdering av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Vårt samhälle år 2

Rubrik 1

Vårt samhälle - Vad behövs för att allt ska fungera?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällets uppbyggnad
Jah kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt
Jag kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt och ge tydliga exempel
Jag kan tydligt berätta och jämföra hur samhällen är uppbyggda och ge exempel
Demokrati
Jag kan enkelt förklara hur demokrati fungerar.
Jag kan enkelt förklara hur demokrati fungerar och ger flera exempel på detta.
Jag kan förklara en demokratiskprocess och göra jämförelser med andra beslutssätt.
Samspel med andra
Jag vet vad samspel i skolan betyder.
Jag vet vad samspel i skolan betyder och kan ge exempel,
Jag vet vad samspel i skolan betyder och jag vet hur jag ska göra för att nå samspel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: