Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- våren och växter

Skapad 2020-04-28 14:42 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi arbetar med temat växter och deras livscykel. Samt om våren och vad som händer när det blir varmare.

Innehåll

Mål:

 

Att kunna namnen på blommor och växter som finns nära skolan. Samt vad som kännetecknar dessa växter. 

Eleven kan ge exempel på vad som händer under våren och hur naturen förändras under årstiden. 

Eleven kan förklara och ge exempel på några livscykler hos växter i närmiljön.  

 

 

Undervisning: 

 

Genomgångar i helklass med bildstöd i form av presentationer.

Eget arbete i uppgifter och häften.

Gemensamt skrivande av uppgifter i helklass.

Film/filmer om ämnet. 

 

Bedömning:

Deltagande på lektioner samt bevisande av kunskaper vid svar på uppgifter som görs individuellt. Rättning kommer göras av samtliga individuella arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: