Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frida Arnesson

Skapad 2020-04-28 15:51 i Centralskolan Falköping
Grundskola 7 – 9 Kemi
Frida Arnesson

Innehåll

Hej hej

Matriser

Ke
Centralskolans Lärandematris: Förbränning åk 9 2020

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
2
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp,
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av kemins begrepp,
Kemiska processer och samband i naturen
Du kan föra enkla resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara samband i naturen.
Du kan föra utvecklade resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Du beskriver enkla samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du beskriver komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du beskriver komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
3
Påverkan på miljö och hållbar utveckling.
Du kan för enkla resonemangkring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan för utvecklade resonemangkring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några fördelar och begränsningar hos åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan för välutvecklade resonemangkring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv fördelar och begränsningar hos åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: