Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-04-28 15:50 i Kungsgårdsskolan Säter
Ett arbetsområde för klass 1 och 2 som riktar in sig på årstiden VINTER
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiden vinter och se hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö.Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste vinterfåglar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • Känna till någon/några saker djuren gör för att kunna klara vintern.
 • känna igen  fågelarterna domherre, blåmes och talgoxe.

Hur ska vi lära oss detta?

 • utforska naturen vid utflykter i skolskogen och dokumentera det vi upptäcker.
 • lärarledda genomgångar
 • undersöka  fågelarter för att kunna se skillnader/likheter
 • Se på film
 • Göra enkla fältstudier på skolgården och i skolskogen
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snön.
 • skriva fakta om ett djur i skogen och klassificera.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Namnge vintermånaderna
  Namnge några fåglar
 • berätta om vanliga vintertecken.

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal och diskussioner i klassrummet och i skogen när vi har skogsutflykt.
 •   När vi jämför de olika fågelarterna visar du din förmåga att se likheter och skillnader.
 • I grupparbete diskutera och sortera djuren utifrån de egenskaper djuren har för att klara vintern.

.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: