Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fairy-tale project 06A

Skapad 2020-04-28 16:02 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Vi använder sagor för att diskutera och skriva.
Grundskola 7 Engelska
We do theatre on the tale of Snow-White. We discuss how we can look at a text from different points of views. We write about a fairy-tale from the discussions we have had in class.

Innehåll

Vi använder sagor för att utveckla muntlig och skriftlig förmåga.

Del 1: Goldilocks - diskutera innehåll och spela in i grupper. Diskussionsfrågor i uppgiften-unikum.

Del 2: Goldilocks vi skriver egna texter utifrån vad vi har diskuterat. Diskussionsfrågor i uppgiften-unikum.

Del 3: Teater Snow White i smågrupper som muntlig uppvärmning. Manus + grupper i uppgiften-unikum.

Uppgifter

 • Snow-White; theatre

 • English: to write about a fairy-tale

 • Writing assignment "Goldilocks" from Bono's hats

 • English theatre: Snow-White

 • English homework week 8 Thursday

 • Gruppsamtal "Goldilocks"

 • Gruppsamtal "Goldilocks"

 • Skriftligt - Goldilocks from Bono's hats

 • Goldilocks - discussion in groups.

 • Write your own summary of Goldilocks

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i någon mån välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Ny aspekt
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig mycket enkelt, i viss mån begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Formulera sig anpassat
Eleven formulera sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulera sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulera sig även med visst flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven i någon mån bearbeta och göra mycket enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i någon mån begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: