Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattning inför prov Franska och Industriella revolutionen

Skapad 2020-04-28 16:26 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
Åk 8, Gylle skola, VT 2020, inför prov – Franska och Industriella revolutionen. Följande ska du kunna så mycket som möjligt om, läs på och repetera i läroboken: Levande Historia 8, SOL 4000 sid 206-237

Innehåll

14 juli 1789, Stormningen av fängelseborgen Bastiljen i Paris brukar nämnas som den händelse som inledde Franska revolutionen.                              (sidan 208)

 

Ludvig XVI var enväldig kung och Marie Antoinette var hans drottning i Frankrike när revolutionen genomfördes. De avrättades med giljotin för att markera att kungamakten var avskaffad.                                                                                                (sidan 208-213)

 

Nationalförsamlingen hette det parlament som bildades vid revolutionen i syfte att avskaffa det gamla styrelseskicket i Frankrike och införa demokrati och republik.

(sidan 210)

 

Under ”Skräckväldet”, cirka 1793-1794, (eller ”Skräcken”) och dess ledare Maximilien de Robespierre avrättades cirka 35 000 människor som påstods vara fiender till revolutionen.                                                                                                                    (sidan 214-215)

 

Vid revolutionens slut tog generalen Napoleon Bonaparte makten i Frankrike. Han utropade sig år 1804 till i praktiken enväldig kejsare och avskaffade revolutionens demokratiska framsteg. Napoleon försökte därefter genom anfallskrig erövra Europa.

(sidan 216-217)

 

Orsaker till Franska revolutionen: Kung, adel och präster styrde Frankrike i det så kallade ståndssamhället. Adel och kyrka hade olika privilegier (förmåner), exempelvis slapp de betala skatt. Dålig ekonomi, den franska staten hade dåligt med pengar, särskilt på grund av många krig. Kungamakten (Ludvig XVI) utmärktes av ett svagt ledarskap som inte hade kontroll över landet. Amerikanska revolutionen (från och med 1776) och upplysningens idéer. Vid bildandet av USA hade befolkningen där visat att det gick att styra ett land utan kung, adel och kyrka.                                                                                                                                (sidan 208-209)

 

Konsekvenser av Franska revolutionen: Ståndssamhället avskaffades, rättvisare skatter, många privilegier (förmåner) togs bort, demokrati och republik infördes, många andra länder i Europa påverkades och blev mer demokratiska, skola för alla i befolkningen, nya enhetliga mått- och viktsystem. Dagens Tyskland och Italien växer fram.   (sidan 208-219)

 

Orsaker till Industriella revolutionen: Befolkningsökning gör att mer mat krävs, fattiga förlorar sin mark, nya jordbruksmetoder, nya uppfinningar och maskiner, arbetet flyttas från hemmen till fabriker, användningen av järn, kol och ånga, nya och förbättrade transporter (vägar, järnvägar)                                                                                     (sidan (223-233), 237)

 

Konsekvenser av Industriella revolutionen: Arbets- och jordlösa människor som inte kan  försörja sig på landsbygden, arbetet flyttas från hemmen till fabriker, inflyttning från landsbygden till städer (urbanisering), massproduktion av varor, rika fabriksägare blir ännu rikare (kapitalism och kapitalister), dåliga arbetsförhållanden som gör att arbetarna organiserar sig i fackföreningar.                                                                             (sidan 234-237)

 

Källor och källkritik. Med ett källkritisk resonemang beskriva och diskutera ett källkritiskt problem från franska revolutionen. (Ex. Marie Antoinettes lyxliv, hur vet vi vad/vilka källor som är sant/falskt? Hur kan vi värdera olika fynd/källor, varför, hur?)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: