Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CINEMA and MUSIC chap. 3 & 6

Skapad 2020-04-28 17:38 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Elever lär om musik- och filmbranschen i USA och Storbritannien.

Innehåll

Introduction 

During this period you learn about the music and film industry. In chapter 6 (Spotlight), you read texts and watch videos that talk about movies, acting, directors and Hollywood dreams. In addition, you learn new vocabulary and expressions that deal with this topic. Then in chapter 3, you get to know more about the music industry: working in bands and some famous hits.

N.B.Since you don't have the English books you get copies or scanned pages of the texts and exercises you need to work on. 

Textbook & Workbook 

Chapter 6. Spotlight

Textbook : : Hollywood dreams p.36-37: reading comprehension. You read and then answer follow up quesions. 

Workbook: tasks 1.b, 2. listening comprehension, 3 words & 5. make sentences p.35-36.

Textbook: The wizard p.38-39: reading comprehension. Read and answer follow up questions. 

Workbook: Do the following tasks

- 6a: write down sentence ....p. 37

- 7a: listen to the story p.37-38

- 7b: listen a second time ...p.38

- 9: translation p. 39.

- 11: translation and grammar p. 39

- 15: translation 42

- 17b: write sentences

- 18: translate p. 43

Chapter 3. Thank your for the music

Textbook: Thank you for the music p. 20-21: read and understand the text.

Workbook: Do the following exercises

- 9: Words  p. 23

- 10: Write the correct word after each explanation p. 23-24

- 11: Listen to the story p. 24

Grammar: ing-form

- 13a: Translate into Swedish p. 25

- 14: Look up the English expressions 25

- 15: Use the verbs in the books and write about the people in the picture p. 25

- 16: Find the English sentences p. 25

- 17a: Find the English expressions p.26

- 17b: Make complete sentences p. 26

- 19: Translate into English p. 26

 

Writing task: 

Project: your favorite actor or actress

Find facts and write an article (400-450 words) about your favorite actor or actress:

·      Date and place of birth

·      Interesting things about her or his life

·      Important films

-         Her or his role in the films

-         What the films are about

-         Who directed the films

-         When they were made

-         Other actors or actresses in the films

·      Awards (Oscar for Best Actor/Actress)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9

Matriser

En
Writing in English : Your favourite actor or actress

Du skriver en text

F
E
D
C
B
A
Ord och uttryck -ordförråd
Når för närvarande ej kunskapskraven
Ordvalet är lite begränsat och du använder enkla/enformiga ord.
Du använder till en viss mån varierat ordförråd och relativt anpassade uttryck
Du använder ett varierat ordförråd. En hel del ord och uttryck är avancerade.
Du använder avancerade ord och uttryck.
Du använder mycket avancerade ord och uttryck.
Stavning
Når för närvarande ej kunskapskraven
Stavningen är relativt korrekt men det finns många stavfel
Du skriver begripligt med några stavningsfel.
Texten innehåller en del stavfel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Texten har få stavningsfel som inte stör textflyt.
Texten har inga eller endast enstaka stavfel.
Grammatik
Når för närvarande ej kunskapskraven
En hel del grammatiska fel finns och det gör ibland din text lite svår att förstå.
Du använder relativt begriplig meningsbyggnad med en del fel.
Texten innehåller få grammatiska fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Du skriver grammatiskt riktigt och har bra meningsbyggnad med få fel.
Texten har inga eller endast grammatiska misstag. Du använder felfri och komplex meningsbyggnad
Innehåll och struktur
Når för närvarande ej kunskapskraven
Texten har begränsad struktur och innehållet är lite genomtänkt.
Du skriver begripligt med viss struktur och till en viss mån begripligt innehåll.
Du skriver relativt sammanhängande och har relativt god struktur med något bruk av bindeord. Du har relativt gott innehåll.
Du skriver sammanhängande med god struktur och har bra innehåll. Du använder ofta bindeord
Texten har väldig god struktur med gott b och rikt innehåll. Du gör gott bruk av bindeord

VIKTIGT: SE BORT FRÅN BETYG SOM STÅR NEDANFÖR

F
E
D
C
B
A
Utvecklingsområden Du behöver arbeta med:
Böjning av verb och / eller stavning
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar
Textstruktur: inledning, huvudtext, avslutning, användning av stycken.
Innehåll: ideer och argumenter
Förråd av ord: lära nya ord och uttryck
Användning av bindeord och interpunktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: