Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling åk 1

Skapad 2020-04-28 17:53 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Ett arbetsområde om olika material, sopor, källsortering och återvinning. Hur man i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling genom att hantera t.ex. källsortering.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Har du tänkt på vad som händer med allt vi kastar i papperskorgen, i soptunnan eller på marken? Vad händer med det smutsiga vattnet? Vart tar alla sopor vägen? Vad är saker och ting tillverkade av? Vad är källsortering och återvinning? Vad kan du göra i vardagen för att hjälpa naturen och vår miljö? Vad får vi göra i skog och mark?

Innehåll

Mål

Du ska:

 • förstå vad som kan hända i naturen om fel saker hamnar där
 • reflektera över hur sopor och avfall påverkar människor, djur och växter
 • få lära dig vad du kan göra i vardagen för vår miljö
 • få kunskap om allemansrätten 

Undervisning och arbetsformer:

Du kommer att få möjlighet att öva på detta genom att:

 • titta på film och läsa texter 
 • diskutera innehållet tillsammans i klassen
 • berätta om dina erfarenheter om källsortering och återvinning
 • arbeta med sopsortering
 • lyssna på en saga om hur havet och djuren som bor i havet påverkas av allt skräp och plast som hamnar där
 • arbeta med fakta om djur som bor i havet
 • skapa "konst" från återvunnet material

Bedömning:

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att;

 • aktivt delta i diskussioner kring filmer, texter och i det praktiska arbetet.
 • berätta om dina egna erfarenheter, framföra åsikter och funderingar kring ämnet. 
 • berätta muntligt om det du lärt dig samt visa det i text och bild.

 

Du kommer att få visa dina förmågor genom att;

 • diskutera och analysera
 • arbeta praktiskt (både enskilt och i grupp)
 •  skriva och rita 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: