Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur: Läran om fåglar, insekter,näringskedjor, pollinering & fotosyntes

Skapad 2020-04-28 18:02 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 1 – 3 Bild Biologi
Hur sprider sig pollen? Vad är fotosyntes? Vad är en näringskedja? Läran om insekter, fåglar och träd. Samt hur de kan sorteras.

Innehåll

Hur:

Vi kommer att se på filmer kring näringskedjor, fotosyntes och pollinering.

Vi kommer rita ett blad som visar fotosyntesen.

Vi kommer rita blommor och humlor som visar hur pollinering fungerar.

Samtala om vilka djur och insekter som är viktiga för pollineringen. Samt veta vad som händer om djuren blir färre. Vad händer med pollineringen då? 

Gå till skogen för att hitta insekter och titta på träd. I skogen kommer vi att sortera träd, djur och insekter.

Vi kommer samtala och arbeta i lärgrupper. Kooperativt arbete i skogen.

Du kommer även att få forska om fåglar och skapa en faktabok om fåglar. Genom att söka fakta i böcker och på internet. Enskilt arbete.

Näringskedjor. Vem äter vem? 

Mål:

Kunskap om:

Fotosyntes 

Pollinering

Näringskedja

Djur

Insekter

Träd

Fåglar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: