Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kost - våra näringsämnen

Skapad 2020-04-28 19:02 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Kemi
Vilka makronäringsämnen har vi? Hur är de uppbyggda och vad är deras uppgift i kroppen? Det ska vi läsa om och också göra några klassiska kemiexperiment.

Innehåll

Tid: Vecka 16-18

Du ska kunna:

Beskriva hur kolhydrater, proteiner och fetter är uppbyggda kemiskt sett. 

Hur kroppen tar upp näringsämnena och vilken uppgift de har i kroppen. 

I vilken mat ämnena finns.

Genomföra och dokumentera laborationer. 

Redovisning:

Laborationsrapport i Clio

Laborationsplanering i Clio.

Skrivuppgift (utvärdering) i Clio. 

Matriser

Ke
Kunskapskrav kemi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Din planering av vilket ämne som bryter ner stärkelse. Tom rad betyder att du inte når C eller A på uppgiften. Kunskapskravet har du troligen visat i andra sammanhang.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Hur du beskriver ämnenas uppbyggnad mm.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Hur du beskriver de processer där ämnena är med mm.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: