Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler

Skapad 2020-04-28 20:59 i Berga grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 6 Verklighetsuppfattning
Vi utforskar processen i livscykeln

Innehåll

I arbetet med livscykler ska eleverna ges förutsättningar för att se och förstå förloppet hur ett växtliv startar, vad som krävs för växande, att det vissnar och dör samt hur det förnyar sig. De introduceras även i att människor och djur har livscykler, även om fokus ligger på växter. 

Under lektionerna kommer vi att sätta frön och sedan följa dem, tillsammans vattna dem och se till att de står i solen. Vi sätter tillsammans upp bilderna/cirkeln för livscykeln (se bilden). 

 

Bedömning av elevernas kunskaper sker löpande under lektionerna där de bjuds in till samspel och kan då i det praktiska arbetet samt samtalen visa vad de vet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn.
  VEU  1-3
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  1-3
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, kärlek och olika slags relationer.
  VEU  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6

Matriser

VEU
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Människan
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Livsvillkor & levnadsmiljöer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: