Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering Kronhjortarna v. 19

Skapad 2020-04-29 06:12 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 19

 

Lektionsplanering Grupp: Kronhjorten

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Vår - hur kan vi veta att det är vår

Lektion 2:
skapande

Lektion 3:
Språksamling

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Våren - vi titta på olika bilder på våren och samtala kring detta. Därefter ska barnen få måla en vårteckningen. 

Efter lunch har vi språksamling tillsammans med Älgarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:

naturforskarna

Lektion 2:

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Idag går vi tillsammans med Rebecka på naturforskarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Matematik

Lektion 2:

mäta med de olika långa snören

Lektion 3:
Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

Vi kommer fortsätta att arbeta med mätning. Vi kommer läsa Rutan och Randan mäter och sedan samtala kring mäta. Därefter kommer vi samtala och titta på olika mätinstrument och undersöka olika måttenheter. Vi kommer ha snören som är en meter, en dm och en cm.  

Efter lunch har vi före bornholm tillsammans med Älgarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: