Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andraspråk - Källkritik i kristider

Skapad 2020-04-29 06:26 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska i detta arbetsområde utgå från de risker som kan medföra om man inte är källkritisk under kristider samt lära oss verktyg att använda för att kunna vara källkritiska.

Innehåll

Källkritik i kristider

I projektet om källkritik så kommer vi att arbeta med: 

- Genomgångar om varför man ska vara källkritisk och vilka risker det kan medföra om man inte är källkritisk i kristider.

 - De verktyg man kan använda för att vara källkritisk. 

- Skapa en källkritisk analys av tre olika hemsidor kopplade till information om Covid-19. I denna uppgift ska eleven värdera källornas trovärdighet samt resonera kring varför de är trovärdiga respektive inte trovärdiga. 

Målet med undervisningen

- Jag kan vara källkritisk samt resonera över olika källors trovärdighet. 

- Jag vet var jag kan söka om information vid kristider. 

Innehåll

Se centralt innehåll ur kursplanen längre ner.

Examination

Eleverna examineras genom en källkritisk analys av tre olika hemsidor kopplade till information om Covid-19. I denna uppgift ska eleven värdera källornas trovärdighet samt resonera kring varför de är trovärdiga respektive inte trovärdiga. 

Kunskapskrav

Se kunskapskraven ur kursplanen längre ner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: