Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv Författare åk 6

Skapad 2020-04-29 07:40 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F
En biografi om en författare.

Innehåll

Syfte
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 
Innehåll
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-
byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot
respons på texter.
 
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen
hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel
för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk
kan påverka en presentation.
 
Arbetssätt
- Läsa en biografi som läsförståelsetext.
- Titta på två olika biografier.
- Analysera strukturen i en biografi.
- Skriva en egen biografi om en författare.
 
Konkretiserade mål
- Eleven ska själv välja en författare och skriva en biografi om författaren.
 
Bedömning
-  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat
urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och
god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Uppgifter

  • En biografi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: