Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bojens grovplanering- V.19 (2020)

Skapad 2020-04-29 07:37 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syfter: Att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp

Innehåll

Datum: 4 maj- 8 maj

Ansvarig: Bojens arbetslaget

Material: ipad, kanon, lim, blommor, papper, målarpensel och olika leksaker.

Nulägsbeskriving: Nu är våren kommit, vi vill uppmärksamma barn om vilka förändringar som sker i naturen och varför.

Måndag: Utflykt till  våra nära områden. Vi upptäcker "Vår tecken", t ex olika blommor, fågelar, knoppar. 

Tisdag  : Läsgrupp. Vi läser böcker på olika språk med hjälp av appen Polyglutt. 

Onsdag : Gruppaktiviter. Matematik aktiviteter. "sorterar" och  antal.

Torsdag : Skapande. Vi gör blomtavla genom att limma blommor och låter de torka.

Fredag   : Barnsval av aktiviter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: