Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristinehamns Planeringsmall för förskolan

Skapad 2020-04-29 08:15 i Testförskola 1 Kristinehamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet här. Ingressen kan rama in planeringen och väcka nyfikenhet.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

(Aktuellt för förskoleområde 3)

Personal kommunicerar med tecken
Personal kommunicerar med bilder
Personal kan hantera olika hjälpmedel för att stödja barn med annat modersmål än svenska
Begreppet matematik skall bli synliggjort för barnen genom personalen

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

 

Vart är vi?

 

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Vart ska vi?

 

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

Hur utmanar vi?

 

Vad är vår förväntade effekt?

 

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

 

Förhållningsätt?

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

 

Barnens funderingar och frågor?

 

Vem gör vad och när?

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: