Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk odling

Skapad 2020-04-29 08:53 i Diamantens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen har visat ett intresse och frågar ofta vad maten kommer ifrån. Vad passar då bättre att vi provar odla egen mat. Vi odlar olika grönsaker och blommor i utematsalen och inne på Safiren.

Innehåll

Aktiviteter

I vår utematsal finns två stora pallkragar som Safiren och Smaragden ska ansvara för fram till sommaren. Idag står där några ledsna örtväxter men vår förhoppning är att det kommer grönska där inom en snar framtid. Vi kommer så olika grönsaker och även några krukor med blommor. Vi kommer även genomföra olika experiment kopplade till odling och växter.

Syfte och mål

Målet är att öka barnens förståelse för vad som behövs för att växterna ska gro och växa. Men även var maten kommer ifrån. Detta kommer vi belysa dels ute i pallkragarna med även genom olika experiment här inne. Vi vill att projektet ska väcka tankar och reflektioner som kan ge upphov till innehållsrika samtal. Projektet kommer även omfatta normer och värden där vi kommer utmana barnens förmåga att samarbeta, lyssna på varandra, komma överens och att vänta på sin tur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: