Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målgången åk 6 vecka 18-22

Skapad 2020-04-29 09:33 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Hur var det nu med kortdivision? Vad är medelvärde och median? Vilka är volymenheterna och vilken problemlösningsstrategi passar dig? Under det här arbetsområdet kommer vi att repetera det vi arbetat med under åk 6!

Innehåll

Mål

Du ska visa att du kan:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Föra och följa matematiska resonemang

 

Detta visar du genom att behärska och utveckla dina kunskaper om:

 • Taluppfattning
 • Räknesätten
 • Bråk
 • Procent
 • Sannolikhetslära
 • Algebra
 • Geometri
 • Statisik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

 

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

Algebra

Geometri

Sannolikhet och statistik

Samband och förändring

Volym och vikt

Problemlösning

 

Arbetssätt

Du kommer att:

 • få lyssna på gemensamma genomgångar
 • Jobba individuellt arbete i Matteborgen 6B kapitel 10, målgången
 • Göra praktiska övningar, både enskilt och  i grupp
 • Prova på olika problemlösningsmetoder

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas

 • Din förmåga att formulera och lösa problem
 • Din förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder
 • Din förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • Din förmåga att föra och följa matematiska resonemang

Under veckorna 20 och 21 kommer vi att genomföra 4 delprov (A1, A2, B1 och B2). Du har fått ut en kort förteckning om vad varje prov kommer att beröra och du hittar också förteckningen här på Skolplattformen. 

Uppgifter

 • Matteprov 2A 1

 • Matteprov 2A del 2

 • Innehåll i delproven på terminens 4 sista matteprov

 • Arbetsblad kopplade till kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: