Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kapitel 4

Skapad 2020-04-29 10:27 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer arbeta med division och multiplikation med 10, 100, 1000. Vi kommer också att arbeta med avrundning, överslagsräkning och bråk.

Innehåll

Du ska kunna:

* räkna multiplikation och division med 10, 100, 1000

* räkna multiplikation med tal som slutar på 0

* kunna avrunda och göra överslagsräkning

* veta vad bråk är och göra enkla beräkningar

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

* arbeta enskilt och tillsammans med andra

* ha gemensamma genomgångar

* träna på huvudräkning, och lära oss strategier hur man kan tänka

* arbeta med EPA med aktiviteter och problemlösning

* kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp

* titta på filmklipp

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Alfa kapitel 4

Ej godkänd
Godkänd
Mer än godkänd
Strategier
Multiplikation och division med tal som slutar på 0.
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
Du behöver stöd för att hitta strategier för att lösa uppgifter med multiplikation och division där talen slutar med 0.
Du har enkla strategier och kan lösa uppgifter i multiplikation och division där talen slutar på 0 på ett säkert sätt.
Du har utvecklade strategier och löser uppgifter i multiplikation och division som slutar med 0 på ett säkert och effektivt sätt.
Taluppfattning
Bråktal
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
Du behöver stöd för att utläsa och använda, och göra beräkningar med bråk
Du kan på ett enkelt sätt utläsa och beskriva olika bråktal. Du kan jämföra och göra enkla beräkningar med bråk tal.
Du kan på ett väl fungerade sätt utläsa, beskriva och beräkna olika typer av uppgifter som innehåller bråktal.
Beräkningar
Avrundning och överslagsräkning
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
Du behöver stöd och hjälp för att kunna avrunda tal och göra överslagsräkningar
Du kan på ett enkelt sätt göra avrundningar till talsorter 10, 100 och 1000-tal. Du gör även enkla överslagsberäkningar på egen hand.
Du kan på ett väl fungerade sätt göra avrundningar för olika talsorter och använder överslagsberäkningar på ett effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: