Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering ämnesområdet Motorik

Skapad 2020-04-29 10:29 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Inom ämnesområdet Motorik kommer vi att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresset för att vara fysiskt aktiva.

Innehåll

Motorik

Under den kommande tiden kommer vi att arbeta med att använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang. Vi kommer också att utföra olika aktiviteter i utemiljö och naturen.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
  • utveckla din förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och förstå värdet av ett aktivt friluftsliv.
  • ha en tilltro till sin egen fysiska förmåga.
  • Skolan ska stimulera varje elev att växa med sina uppgifter och uppmärksamma hälsa- och livsstilsfrågor (kap.1).
 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med grundläggande motoriska rörelser, lek, dans och rörelser till musik både inomhus och utomhus. Vi kommer också att arbeta med vår finmotorik. Vi kommer också att åka till Simhallsbadet för att träna rörelser i vatten. Vi upplever rörelse och fysiska aktiviteter och har samtal kring detta.

 

Hur?

Vi har motorik minst en gång i veckan och då tränar vi olika motoriska färdigheter samt kroppsuppfattning och ökar vårt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Vi kommer röra oss utomhus flera gånger i veckan, då kan vi utveckla vår förmåga till aktivitet och friluftsliv.

 
 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • din individuella förmåga att använda kroppens förmåga att röra dig allsidigt i olika sammanhang.
  • din individuella förmåga att genomföra olika aktiviteter i utemiljö och naturen.
 

Matriser

MOT
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
Ny nivå
GENOMFÖRA OLIKA AKTIVITETER
...i utemiljö och i naturen
Närvarar och deltar i aktiviteter.
Deltar i kända aktiviteter tillsammans med andra i kända utemiljöer Behöver stöd i genomförandet.
Deltar i varierande aktiviteter och utemiljöer. Behöver handledning i genomförandet.
Deltar och medverkar i varierande aktiviteter och utemiljöer efter egen förmåga.
Genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
KÄNNA IGEN ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Närvarar och deltar i aktiviteter.
Känner till enkla ord, begrepp, symboler, ljud inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att känna igen ord, ljud och symboler i rätt sammanhang.
Förstår enkla ord, begrepp, ljud och symboler inom kända ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: