Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

H2O

Skapad 2020-04-29 10:38 i Testförskola 1 Kristinehamn
Förskola
Upptäckten och utforskandet om vatten och vattnet väg.

Innehåll

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

(Aktuellt för förskoleområde 3)

Personal kommunicerar med tecken
Personal kommunicerar med bilder
Personal kan hantera olika hjälpmedel för att stödja barn med annat modersmål än svenska
Begreppet matematik skall bli synliggjort för barnen genom personalen

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

 

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

- Barnen har visat stort intresse för vatten genom att undersöka stuprännor, hoppa i vattenpölar, samlat vatten i sandlådor, handfaten på avdelningen genom att de står och tvättar händerna länge och undersöker vattnets väg och samtalat om vatten.

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

- Barnen kan idag tecken för vatten och regn. De känner även till flera olika vattenkällor i verksamheten så som handfaten, vattenkranar och stuprännor.

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

- Vi vill att barnen ska få kunskap om olika vattenkällor i verksamheten både utomhus och inomhus.

- Att de får möta olika sorters måttenheter inom matematiken så som deciliter, liter, mängder, antal och prepositioner.  

- Vi vill skapa aktiviteter med temat vatten där barnen får mötas, kommunicera, ställa frågor och lyfta sina funderingar. Att vi skapar en nyfikenhet kring vatten och lyfter kommunikationen med barnen. Både barn till barn men också barn - vuxen där även tecken och bildstöd ingår samt barnen modersmål.

 

 

Hur utmanar vi?

- Vi som pedagoger utmanar genom att ställa öppna frågor för att bjuda in till dialog och samtal.

- Vi vill utmana barnen till att hitta fler vattenkällor både inne och ute och få möta vattnets väg.

- Vårt mål inom matematiken är att lyfta fram olika områden så som volym och måttenheter, antalsuppfattning och statistik. Detta för att visa en variation på vad matematik kan vara.

- AKK - vi kommer under vårt tema att ta fram samtalskartor tillsammans med barnen där fokuset ska vara vatten. Vi kommer även att lägga detta vattenfokus i vår kommunikation med hjälp av tecken när vi kommunicerar med barnen.

 

 

Vad är vår förväntade effekt?

- Att barnen får djupare förståelse om vattnets väg i naturen och vattnets betydelse.

- Att de får förståelse kring de matematiska begreppen och innebörden av mängder inom volym samt antal och prepositioner.

- Att både personal och barn kommunicerar mer med bilder och tecken.

 

Hur gör vi?

Hur ser vår miljö ut?

- Ute - Vi tar vara på det naturliga vattnet som finns, som i regn, vattenpölar, stuprör, snö, is, dimma, frost, sjöar, diken, brunnar m.m.

- Inne- Kranar, vattenledningar, duschar m.m.

 •  

Förhållningssätt?

- Vi pedagoger måste vara närvarande med barnen för att tillsammans med dem upptäcka och ta till vara på intresset kring vatten. Har vi ett medvetet förhållningssätt tillsammans med barnen så kan vi pedagoger se intressen, strategier och kunskaper som erövras. När vi tar till vara på det och dokumenterar lärprocesserna hos barnen kan vi sedan utvärdera och utveckla temat framåt.

 

Vilka material/aktiviteter behövs?

- Vi kommer att använda oss av olika måttenheter så som deciliter och liter. Vi kommer även att använda oss av trattar, slangar, rör, rännor, penslar, sprayflaskor och utöka materialbanken utifrån vad barnen visar intresse för.

 

Barnens funderingar och frågor?

- Pedagogisk dokumentation - Vi kommer arbeta med pedagogisk dokumentation som innebär att vi kommer observera barnen, dokumentera deras intresse och lärprocesser tillsammans med dem. Det här kan vi genomföra om vi bjuder in barnen med frågor och reflektioner kring deras egna upptäckte och lärande och synliggör vad vi gjort. Utifrån dessa reflektioner kan vi utvärdera och utveckla temat för att kunna ta oss vidare.

- Vi vill ta med kameran som verktyg. Både i dokumentation med barnen men även låta barnen själva fota och göra upptäckter. Tillsammans med lärplattan kan vi även spela in ljud där barnen tankar och funderingar kring temat lyfts fram.

 

Vem gör vad och när?

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: