Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-04-29 10:50 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 Matematik
Nu ska du utveckla dina kunskaper om: - multiplikations- och divisionstabellerna, - att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000, - att multiplicera med två-, tre- och fyrsiffriga tal, - sambandet mellan multiplikation och division - kort division

Innehåll

Öjersjö brunn läsåret 19/20 Årskurs 4 Tidsperiod v. 4-11

Arbetsområde

Multiplikation och division.

Centralt innehåll

Problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • se sambanden mellan multiplikation och division

Metodförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t.ex. om 6X8=48 så är 6x80=480; om 6/3 =2 så är 600/3=200
 • använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna)
 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om multiplikation och division

Kunskapskrav och bedömning

Se matris

Arbetssätt

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass/mindre grupper
 • arbete i matteboken 
 • olika aktiviteter och ma-spel

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Multiplikation och division

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven: -fomulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet -tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll -tolkar resultat och drar relevant slutsats
Begrepp
multiplikation multiplicera faktor produkt division dividera täljare nämnare kvot samband
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: -kapitlets begrepp -sambanden mellan multiplikation och division Eleven: -tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t.ex. 5x40=200 och skriver en räknehändelse till uttrycket
Metod
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om : -att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde t.ex. om 6x8=48 så är 6x80=480 och om 6/3=2 så är 600/3=200 -utför beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna) -använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal -väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer -utför multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Kommunikation och resonemang
uttrycksformerna kan vara bild, ord eller matematiska symboler
Eleven: -beskriver/redovisar kunkaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa -för enkla resonemang om rimlighet i ett resultat -ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om multiplikation och division
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: