Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår i naturen!

Skapad 2020-04-29 11:14 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 – 5 Kemi Biologi
Varför är bina så viktiga? Varför sjunger fåglarna och varför har blommorna så fina färger? Vi ska lära oss arter i vår närmiljö, både växter och djur i och vid havet. Vi ska lära oss om hur människan kan påverka havsmiljön både positivt och negativt. Dessutom ska du få lära dig hur gröna växter tar hjälp av solen för att växa.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att lära oss använda information för att förklara samband i naturen. Vi ska också utveckla våra kunskaper om biologiska sammanhang och skapa nyfikenhet på att veta mer om naturen.

För att kunna göra detta ska vi ta reda på vad som händer i naturen på våren och varför och lära oss om olika arter här i vår närmiljö

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur du tar till dig information för att svara på frågor och dra slutsatser om skeenden i naturen.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa texter, titta på filmer samt söka information i flora- och faunaböcker samt på internet. Vi kommer också att ta oss ut i vår närmiljö. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: