Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båt- och drakbygge

Skapad 2020-04-29 12:26 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 6
Pedagogisk planering för båt- och drakbygge för Stora fritids

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 

Lilla fritidshemmet/Stora fritidshemmet

 

Så här arbetar vi med: Båt- och drakbyggen

Planeringen gäller för  perioden: v.19-23

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Fredrik, Carina och Malin

Nulägesbeskrivning/ kartläggning/Syfte (var är vi?)

Förra året hade stora fritids båtbygge som mynnade ut i en tävling nere vid bäcken vid Vikingaparken.

Eleverna har sedan vid olika tidpunkter frågat kring detta igen. Vi har därför tänkt ha samma tema detta året.

Vi har även byggt drakar för att ge eleverna fler möjligheter att konstruera saker.

 

 

 

 

 

 

 

Konkretisering av målet:

 

 • Vi vill att eleverna ska få möjlighet att konstruera en båt i trä som de sedan får dekorera.

 • Eleverna ska få möjlighet att testa sin konstruktion.

 • Eleverna ska få träna sig på att ställa hypoteser tex om deras båt flyter eller ej och vad det kan bero på.

 • Eleverna ska få testa och se om deras drakar flyger.

.

 

 

 

Målet är uppnått när:

 

 • Eleven använder sig av olika material, tekniker eller redskap för att konstruera sin båt.

 • Eleven kan berätta vad den gjort och kan ställa en hypotes kring dess flytförmåga.

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter/ metoder (hur gör vi?)

 

Under några veckor erbjuder vi eleverna att konstruera båtar. De får välja mellan 2 st olika mallar
eller ett tredje alternativ efter deras fantasi. Mallarna har gjorts av träslöjdsläraren.
Eleverna får gå till träslöjden och välja mall och sedan rita av på trä.
De får använda sig av olika redskap såsom kontursåg, fil, rasp, borrmaskin mm.
När de är färdiga där så får de ta med sin båt för att dekorera den på fritids.
Vid drakbygget får eleverna bygga en drake efter en mall. De kan sedan dekorera den efter egen fantasi.
Eleverna tillverkar drakarna själva med material som blompinnar, vita påsar, garn och fisklina. Design är valfri, men vi visar dem hur en drake kan se ut genom en prototyp.

 

 

 Hur mäter vi det vi vill uppnå? (hur kan vi samla bevis?)

Genom observationer och diskussioner när eleverna tillverkar sina båtar samt ställer hypoteser kring dess flytförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -

Matriser

Spängerskolan Stora Fritids

Rubrik 1

Målet var: Att få konstruera sin egen båt och få testa sin konstruktion. Att får träna sig på att ställa hypoteser ex om deras båt flyter eller ej. Nulägesbeskrivning: Förra året hade stora fritids båtbygge som mynnade ut i en tävling nere vid bäcken vid Vikingaparken. Eleverna har sedan vid olika tidpunkter frågat kring detta igen. Vi har därför tänkt ha samma tema detta året. Målet är uppnått när: Elever använder sig av olika material, tekniker och redskap för att konstruera sin båt. Eleven kan berätta vad den gjort och kan ställa en hypotes kring dess flytförmåga.
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå

Ny rubrik

Efter en halv termin Utvärdering samt analys Utvärdering: Genom diskussioner med eleverna samt observationer anser vi att målet är uppnått. Alla elever som tillverkat en båt fick möjlighet att testa dess flytförmåga. På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Elevers intresse. Samarbete mellan de äldre och yngre eleverna på stora fritids. Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Elever som ej deltagit pga låg närvaro samt att de inte velat delta på aktiviteten. Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått X
Delvis uppnått
Ej uppnått

Ny rubrik

Efter en termin Utvärdering samt analys Utvärdering: På vilket sätt ser vi att målet är uppnått? Analys: Vad kan det beror på? Framgångsfaktorer? Utvärdering: Kan vi på nått sätt se att målet inte är uppnått? Analys: Vad kan det bero på?
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Vi ser därför målet som:
Uppnått
Delvis uppnått
Ej uppnått
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: