Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala/lyssna vt 20.

Skapad 2020-04-29 12:26 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska
Vi behöver kunna samtala med varandra i massor av olika situationer. Att kommunicera med varandra blir allt mer viktigt i vårt samhälle idag. Därför vill vi ha många tillfällen i undervisningen där vi lyssnar, tänker och talar med varandra.

Innehåll

MÅL

Vad ska vi kunna?

Vi ska kunna argumentera och samtala i olika situationer och beslutsprocesser.

Vi ska kunna genomföra muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.

Vi ska kunna använda oss av stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel vid en

redovisning.

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

 • Vi ska ha klassråd där vi tränar den demokratiska formen av ett samtal.
 • Vi ska ha boksamtal i par eller i grupper av olika storlekar.
 • Vi ska träna på muntlig framställning där vi redovisar eller berättar om kända ämnen.
 • Vi ska göra intervjuer av personer.
 • Vi har gemensamhetsdagar där vi gör saker med andra elever i varierade åldrar.
 • Vi kommer samtala i många olika former, både lärarstyrt, i grupp eller i informella situationer (ex i matsalen, på rasten, vid bussen, i kapprummet.)
 •  
 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

 

Du visar dina kunskaper...

 • när vi har samtal i klassrummet vid t. ex. klassråd.
 • när du lyssnar på lärarens undervisning eller på klasskamraters redovisningar.
 • när du tar del i undervisningen genom att svara på frågor eller genom att ställa egna frågor som leder undervisningen framåt.
 • när du redovisar muntligt inför en grupp.
 • när du samtalar om böcker vi läst själva eller tillsammans eller som läraren läst för dig.
 • när vi är i åldersblandade grupper där du samtalar med elever i varierade åldrar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: