Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden vt 2020

Skapad 2020-04-29 12:36 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 Historia
Under 1000-talet började en ny tid i Norden. Vikingatågen hade upphört och de flesta nordbor hade blivit kristna. Många småriken hade slagits samman, och tre stora riken började ta form: Sverige, Danmark och Norge. Vi kallar den här tiden för Medeltiden. Medeltiden i Norden sträcker sig fram till 1500-talet.

Innehåll

Öjersjö brunn, läsåret 19/20 Årskurs 4 Tidsperiod v. 17-23

Arbetsområde

Medeltiden

Arbetssätt

Läsa olika texter som handlar om tidsperioden.

Arbeta med uppgifter enskilt och i grupp.

Samtala och diskutera 

Titta på film.

Göra mindre fördjupningsuppgifter om personer och händelser. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris Historia

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
goda kunskaper / mycket goda kunskaper
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang / välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
förhållande­vis komplexa samband / komplexa samband
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar / välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
utvecklade resonemang / välutvecklade och ny­anserade resonemang
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt / använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: