👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAG och RÄTT

Skapad 2020-04-29 12:50 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
VI kommer att lära om och diskutera den svenska kriminalvården prata om normer/ oskrivna regler och lagar skrivna regler. Varför finns det lagar? Vad händer om man inte följer dem? Vilka skyldigheter och rättigheter har vi och varför? Hur ser det ut i andra länder är frågor vi kommer att behandla
Grundskola 7 Samhällskunskap
VI kommer att lära om och diskutera den svenska kriminalvården prata om normer/ oskrivna regler och lagar skrivna regler. Varför finns det lagar? Vad händer om man inte följer dem? Vilka skyldigheter och rättigheter har vi och varför? Hur ser det ut i andra länder är frågor vi kommer att behandla. Naturligtvis kommer vi att göra jämförelser med andra länders rättssystem t ex USA:s och någon diktatur.

Innehåll

VI kommer att lära om och diskutera den svenska kriminalvården prata om normer/ oskrivna regler och lagar skrivna regler. Varför finns det lagar? Vad händer om man inte följer dem? Vilka skyldigheter och rättigheter har vi och varför? Hur ser det ut i andra länder är frågor vi kommer att behandla

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    Sh
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
    Sh