Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism/Buddhism år 9

Skapad 2020-04-29 13:10 i Blåklintskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Under v 16-22 ska vi arbeta med arbetsområdet Hinduism/Buddhism. Vi kommer att arbeta med läsning av texter, filmer samt diskussioner.

Innehåll

Du kommer att lära dig om hinduism och buddhism genom att läsa texter och svara på frågor, se filmer samt diskutera olika frågor.

Text: 

Enkel religion Hinduism s 29-35 och Buddhism s 35-39

 

Filmer:

Studi.se (gemensamt och egna studier)

Sli:

Hinduism 2018

- Heliga rum

-Levnadsregler

-Andliga ledare

-Heliga skrifter

-Högtider

-Tro och identitet

-Från Sverige till himlen (2012)

 

Buddhism 2018

- Heliga rum

-Levnadsregler

-Andliga ledare

-Heliga skrifter

-Högtider

-Tro och identitet

-Från Sverige till himlen (2012)

 

Examination:

Muntligt förhör v 22

Skriftlig uppgift om en valfri hinduisk Gud

Hur väl du deltar i diskussioner på lektionerna

Instuderingsfrågor redovisas skriftligt 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: