Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Bygga och bo

Skapad 2020-04-29 13:33 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Teknik
Varför ser husen egentligen ut som de gör, och varför ser de olika ut på olika platser? Har de ändå något gemensamt? Och hur gör man för att det inte ska regna in, eller för att värmen ska stanna kvar inomhus, eller för att göra en ritning? Allt det här kommer vi att lära oss om i arbetet med att "bygga och bo"!

Innehåll

Vi kommer att lära oss om 

- olika sorters byggnader, varför man bygger på olika sätt på olika platser

- husets grund, väggar och tak. Vilka syften har de och vilka olika tekniker används för att fylla de funktionerna?

- tekniska system och delsystem, t ex olika sätt att värma upp ett hus

- skala och byggnadsritningar

- tekniker för att öka ett materials hållfasthet

- hållbar utveckling. Hur kan man bygga hus i framtiden för att inte förbruka jordens resurser?

 

Viktiga ord och begrepp att kunna

ritning, grund, isolering, mura, betong, system, värmekällor, rör, båge, veck, hållbar utveckling

 

Jag kommer att bedöma

- utifrån ditt muntliga deltagande på lektionerna

- utifrån ditt skriftliga förhör på Bygga och Bo

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Matris Bygga och Bo

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara
Du förklarar hur hus är uppbyggda.
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
Du förklarar med enkla ord hur hus är uppbyggda och kan berätta om något material som används.
Du förklarar hur hus är uppbyggda och kan berätta om några material som används.
Du förklarar på ett tydligt sätt hur hus är uppbyggda och kan berätta om flera material som används.
Använda begrepp
Du kan förklara hur hus är byggda med begrepp som betong, grund, isolering, värmekällor
 • Tk
Du kan enkelt förklara hur hus är byggda med begrepp som betong, grund, isolering, värmekällor
Du kan utvecklat förklara hur hus är byggda med begrepp som betong, grund, isolering, värmekällor
Du kan välutvecklat förklara hur hus är byggda med begrepp som betong, grund, isolering, värmekällor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: