Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning fritids 1-2

Skapad 2020-04-29 15:12 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Öka eleverna läsintresse på 1-2 fritids

Innehåll

 

Behov: 

Hitta sin läslust

Träna läsförståelse

Öka sitt ordförråd

 

 

Förmåga:

Förstå sammanhang

Se inre bilder

Kunna återberätta

 

 

 

Centralt innehåll:

Samtala om olika typer av texter.

 

 

Lärmål:

Att text och bild hör ihop.

Att små stickfrågor kan besvaras under själva läsningen.

Diskutera alternativa slut.

 

 

Undervisning:

Högläsning.

Ställa frågor under läsningen.

Rita .

Material:

Bok/text

Ritpapper

Pennor/kritor

 

Utvärdering:

Diskussioner under läsningen

Fungerande stickfrågor

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
    Gr lgr11
  • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
    Gr lgr11
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: