Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhetslära

Skapad 2020-04-29 15:34 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Matematik
Hur stor är egentligen chansen att vinna på en trisslott? Hur stor är risken att svara fel om du chansar på en fråga? Här får du lära dig!

Innehåll

 

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att

 •        formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 •        använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 •        välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 •        föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll

 •        Beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik.
 •        Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
 •        Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 •        Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 •        Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.· 
 •        Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
 •        Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med

 •        Genomgångar
 •        Problemlösning - enskilt och i grupp
 •        Eget arbete
 •        Programmering
 •        Matematiklaborationer

Examination

Du kommer att få visa vad du lärt dig med ett mindre prov.

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris sannolikhet och statistik år 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sannolikhet
 • Ma  7-9
Du har grundläggande kunskaper om likformig sannolikhet och visar detta genom att du kan använda i huvudsak fungerande metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer
Du har goda kunskaper om likformig sannolikhet och visar detta genom att du kan använda relativt väl fungerande metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer
Du har mycket goda kunskaper om likformig sannolikhet och visar detta genom att du kan använda väl fungerande metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer
Kombinatorik
 • Ma  7-9
Du har grundläggande kunskaper om hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem
Du har goda kunskaper om hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem
Du har mycket goda kunskaper om hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem
Lägesmått och spridningsmått
 • Ma  7-9
Du visar viss förtrogenhet när det gäller att kunna använda olika lägesmått som medelvärde, typvärde och median samt hur dessa kan användas vid statistiska undersökningar.
Du visar relativt god förtrogenhet när det gäller att kunna använda olika lägesmått som medelvärde, typvärde och median samt hur dessa kan användas vid statistiska undersökningar.
Du visar god förtrogenhet när det gäller att kunna använda olika lägesmått som medelvärde, typvärde och median samt hur dessa kan användas vid statistiska undersökningar.
Sortera, beskriva och tolka statistiskt material
 • Ma  7-9
Du har förmåga att använda och göra enkla tolkningar av tabeller, diagram och grafer. De metoder som du använder för att beskriva och tolka resultat är i huvudsak fungerande. Du visar viss förtrogenhet i att göra bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
Du har förmåga att använda och göra utvecklade tolkningar av tabeller, diagram och grafer. De metoder som du använder för att beskriva och tolka resultat är relativt väl fungerande. Du visar relativt god förtrogenhet i att göra bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
Du har förmåga att använda och göra välutvecklade och nyanserade tolkningar av tabeller, diagram och grafer. De metoder som du använder för att beskriva och tolka resultat är väl fungerande. Du visar god förtrogenhet i att göra bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: