Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sawasdee Thailändska

Skapad 2020-04-29 17:23 i Välkomstcentrum Borlänge
Grundskola F
Thailändska är ett språk som alla thailändare eller någon som är intressant och vill lära sig. Viktigast ! Thailändare barn som föddes i Sverige skall kunna kommunicera på sitt modersmål eller barn som har flyttat till Sverige skall också kunna fortsätta på sitt språk. I Sverige har gett viktighet för att lära sig thailändska språk för thailändarna. Det thailändska är ett roligt, vackert språk som är unikt och tillhör alla thailändaren. För smidig kommunikation i familjen och i samhället genom att lära sig med att tala, skriver mer än ett språk. Utbildningen är det bra för att skapa enhet bland det thailändska samhället som helhet.

Innehåll

Centralla innehåll 

Syfte 

Målet undervisning i ämnet modersmål ska lyfta eleverna utvecklar sig med sina kunskaper med sitt modersmål. För genom undervisningen på thailändska ska eleverna ges möjlighet att utverkar sig av att :

 •  Kunna lärt sig alfabet och vokal.
 •  kunna uttrycka sig.
 •  kombinera ord, bild och ljud.
 •  kunna läsa enkla ord/text med rätt stavelse.
 •  kunna skriva enkla ord/ text på rätt form meningar.
 •  kunna tolka bild med enkla ord.

Undervisning (2 veckor)

Eleverna skall ges förutsättning av att :

 • Kunna skriva sitt namn.
 • Lära ordförråd med ordkort.
 • Analysera ljud och skriv texten / ord.
 • Sätta siffaordning och skriver som texten som fattas.
 • Ring eller kryssa alfabet som passar bilden.
 • Skriv egna text / meningar med nya ord.
 • Översätter text / meningar från thailändska till svensk
 • Repetera lektion innan vidare till nästa kapitels.

Bedömning

Att bedöma elev förmågan är

 •  Förmågan läser och skriver.
 •  Sammanfatta texten.
 •  Skriva enkla text / ord.
 •  Samarbetar med klasskompis.
 •  Lämna in läxorna i regelbunden.

Uppgifter

 • Thai alfabeter och vokaler

Matriser

Sawasdee Thailändska

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Språkfärdighet Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Ny aspekt
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Ny aspekt
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Ny aspekt
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: