Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2020-04-30 08:42 i Tallbackens förskola Knivsta
Förskola
Naturvetenskap utifrån barnens intressen. Uppleva, utforska och experimentera.

Innehåll

Naturvetenskap

Avdelning Blå Tallbackens Förskola

___________________________________________________________________________

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Lpfö18

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att:

- vistas i, uppleva och få en god relation till djur, natur, skog och våra närmiljöer

- ta del av och tillägna sig kunskap kring växter, träd och djur i vår närmiljö

- få kännedom om och kunna agera i enlighet med allemansrätten

- ställa frågor och samtal om naturvetenskap

- ta vara på och återanvända naturmaterial

- Tillägna sig och utforska kemi baserat på att kemi är ’studier i hur olika ämnen är uppbyggda, vilka egenskaper de har, samt hur ämnen förändras och vad som händer när olika ämnen möts’. Exempel på kemiverb som vi strävar efter att utforska är; lösa, blanda, separera, rena, sedimentera, väta, absorbera, färga, smälta, stelna/frysa, förångas/dunsta, kondensera, rosta, fastna, limma.

- Tillägna sig och utforska fysik baserat på att fysik är ’studier av energi och energiomvandlingar; kraft och rörelse, ljus och ljud. Exempel på fysikverb som vi strävar efter att utforska är; snurra, rotera, pendla, rulla, dra, knuffa, glida, halka, bromsa, accelerera, svänga, falla, rinna, välta, balansera, studsa, fastna, lysa, spegla, skugga, låta, eka, flyta, sjunka, värma, kyla, isolera’.

Arbetssätt/ Metod

- Regelbundet vistas i skog och natur i våra närområden

- Upptäcka, utforska och samtala om växter, träd, djur i vår omgivning

- Utforska och upptäcka djurens boningar

- Utforska vad djur och natur behöver för att fortsätta ha en stor biologisk mångfald

- Skapa förutsättningar för djuren omkring vår förskola att kunna leva och må bra

- Möjlighet till lek och utforskande i våra lärmiljöer

- Arbete med allemansrätten med hjälp av bland annat ”Allemansråttan”

- Tillgång till litteratur och möjligheter att kunna söka fakta och ytterligare kunskap/information på webben

- Tillgång till olika former av digital teknik och analog teknik för att kunna utforska och titta nära, som till exempel mikroskop, förstoringsglas, lärplatta

- Ta del av och själv få prova på att experimentera kring naturvetenskap

- Utforska / undersöka / uppleva

- Barnråd – hela förskolan och på vår avdelning

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: