Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia, information och reklam

Skapad 2020-04-30 09:00 i Bruksskolan Flen
Grundskola 5 Bild Svenska Samhällskunskap
Ett arbetsområde där vi lär oss mer om massmedia och sociala medier, tränar på att vara källkritiska och även på att skapa och analysera reklam.

Innehåll

Målet med undervisningen

I detta arbetsområde kommer du:
 • Lära dig vad massmedia är.
 • Förstå att tidningsartiklar skrivs för att återberätta eller informera om något som har hänt.
 • Lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd (rubrik, ingress och brödtext)
 • Lära dig begrepp som du möter när du läser tidningar.
 • Träna på källkritik genom att kritiskt granska olika artiklar m.m.
 • Upptäcka reklamens och bildens betydelse och påverkan.
 • Att diskutera vad som händer i Sverige och i andra länder samt att kunna reflektera över nyheter av olika slag.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att utgå från Minibladets reporterskola och arbeta med olika typer av arbetsuppgifter kopplat till tidningar. Vi kommer att lära oss hur tidningar är uppbyggda och vad man använder dem till. Vi kommer bland annat att lära oss begreppen artikel, insändare, annons, inrikes och utrikes. Vi kommer att träna på att skapa olika typer av texter, t ex en insändare, en annons och en artikel.
Vi kommer också lära oss om vad massmedia  och sociala medier är, vilka lagar och regler som gäller. Vi kommer träna på att vara källkritiska.
Vi ska även studera olika typer av reklam. Vi kommer genomföra bildanalyser och skapa egna reklambilder.

Arbetsmaterial:

 • Minibladets reporterskola

 • Är det sant? från ur.se

 • UTKIK SH

 • Puls SH

Bedömning

 • Du kommer att bli bedömd på en av de texter du producerat under arbetet när du jobbar med reporterskolan

 • Du kommer få svara på frågor kring massmedia, källkritik och sociala medier.

 • Du kommer att göra en egen reklambild.

 • Du kommer få genomföra en bildanalys av en reklambild, muntligt eller skriftligt.

Uppgifter

 • Så här kommer vi att jobba med massmedia, information och reklam.

 • Bildanalys, lathund. Vi väljer ut bilder som vi sedan ska analysera enligt modellen du hittar här.

 • Tillverka egen reklambild.

Matriser

Sv Sh Bl
Massmedia, information och reklam

Arbetsmomentets syfte och kunskapsinnehåll

Syfte och kunskapsinnehåll för detta arbetsmoment kommer från den centrala läroplanen Lgr11 och är följande i samhällskunskap. I svenskadelen står kopplingen till Lgr 11 direkt i matrisen.
 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh  4-6   Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6   Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
På väg mot...
E
C
A
Samhällsstrukturer
Du är på väg att utveckla grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har goda kunskaper om mediala strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om mediala strukturer.
Samhällsstrukturer
Du är på väg att kunna undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och då beskriva enkla samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom dessa.
Du visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom dessa.
Begrepp
I beskrivningarna är du på väg att kunna använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka ståndpunkter
Du är på väg att kunna värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Källkritik
Du är på väg att lära dig att söka information om samhället, att kunna använda olika källor på ett i huvudsak fungerande och att kunna föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Läsa och förstå
 • Sv  4-6
Du kan med stöd förstå texters budskap och innehåll.
Du kan läsa och förstå texters huvudsakliga innehåll
Du kan läsa och förstå texters innehåll och budskap på ett gott sätt.
Du kan läsa och förstå texters innehåll och budskap på ett mycket gott sätt och kan jämföra olika avsändares budskap.
Skriva reportage
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med stöd skriva mycket enkla texter i samband med reporterskolan.
Du kan med skriva enkla texter i samband med reporterskolan.
Du kan med skriva enkla texter i samband med reporterskolan där budskapet är förståeligt för den som läser.
Du kan med skriva välutvecklade texter i samband med reporterskolan där budskapet är lättförståeligt för den som läser.
Bild, bildanalys
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du kan med stöd förklara delar av bildens budskap.
Du kan på ett enkelt sätt förklara bildens budskap.
Du kan förklara bildens budskap på ett bra sätt.
Du kan förklara bildens budskap på ett väl utvecklat sätt.
Bild , reklambild
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
 • Bl  4-6
Du kan med stöd göra en enkel reklambild.
Du kan göra en reklambild med ett enkelt budskap.
Du kan göra en reklambild med ett tydligt budskap.
Du kan göra en reklambild med ett mycket tydligt budskap på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: