Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren och naturen

Skapad 2020-04-30 12:37 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Vi har sett att barnen är intresserade av våren och vårtecken. Vi kommer upptäcka den tillsammans med hjälp av språk, matematik, teknik och naturvetenskap.

Innehåll

Nuläge

Vi började att prata med barnen om vårtecken i början av året. Vi märkte att barnen var intresserade av vårtecken och vad som händer med djur och växter under våren. Vi kommer att ha det som projekt nu under våren.  

Mål

Vi vill att barnen ska få lära sig mer om vad som händer med växter och djur på våren.

Vi vill skapa ett intresse för naturen i barnens närområde. 

 

Syfte

Att följa barnens intressen att studera och undersöka våren tillsammans. 

 

Genomförande

Vi kommer gå till dammarna här i Latorp och titta på grodornas tillväxtprocess från groddägg till groda.

Varje gång vi går till skogen letar vi tillsammans efter nya vårtecken och undersöker hur naturer förändrar sig. 

Vi sjunger sånger och säger ramsor om djur och växter.

Vi läser böcker om djur och natur.

Varje barn får plantera solrosfrön som vi kommer att studerar och se när de växer och vad som behövs för att de ska växa. 

Vi kommer även sätta potatis som vi tar upp i höst, vi kommer räkna, väga, jämföra och smaka. 

När vi pysslar kommer vi att ha våren som utgångspunkt när vi testar olika material. 

Teknik, naturvetenskap, svenska och matematik har vi som tillvägagångsätt när vi undervisar i temat våren.

 

 Dokumentation under lärprocessen

Vi pedagoger följer och dokumenterar barnens lärande.
Vi dokumenterar och tar bilder med hjälp av lärplattan, tillsammans tittar vi på bilderna på storbild. 
Vi skriver ut och sätter upp bilder på vår naturtavla på avdelningen. 
På Unikum kommer vi skriva ett inlägg varje vecka om hur vi har jobbat med projektet under föregående vecka. 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar under vår planering hur undervisningen ska fortsätta. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: