Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa/läsförståelse - vt 20

Skapad 2020-04-30 13:17 i Hannaskolan Grundskolor
Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.
Grundskola 6 Svenska
Att kunna läsa öppnar världen för oss. Vi kan resa vart vi vill i fantasin och vi kan ta reda på vad som helst! Frågan är bar hur ska vi kunna förstå det vi läser? Vi tränar vår läsförståelse på många olika sätt.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • kunna använda olika lässtrategier (t.ex. göra kopplingar, förutsäga, undra och skapa inre bilder).
 • kunna samtala och skriva om din läsupplevelse och uttrycka dina åsikter och känslor kopplade till texten.
 • kunna sammanfatta det du läst, både skriftligt och muntligt.
 • kunna samtala om en texts uppbyggnad och bestämma vilken typ av text det är samt analysera de utmärkande språkliga dragen i texten.
 • kunna läsa och förstå lyrik, dramatik, skönlitteratur, sagor och myter.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med läsning så gott som varje dag under hela läsåret. Vi läser individuellt, i grupp och i helklass. För att du ska utvecklas i din läsning kommer du att få:

 • hjälp att välja olika typer av böcker att läsa, så att du upptäcker nya läsgenrer.
 • träna på att skriva sammanfattningar av det du läst.
 • skriva om din läsning för att öva dig på att uttrycka känslor och tankar om det lästa.
 • arbeta med läsförståelse på olika sätt för att utveckla din förståelse.
 • träna på att använda dig av olika lässtrategier.
 • samtala i par, liten grupp och helklass om din och andras läsning.
 • undervisning om olika lässtrategier.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att delta i undervisningen och göra ditt bästa. Jag bedömer det som du skrivet eller din del i olika samtal kopplade till detta område. Jag bedömer om du läser med flyt. 

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt. Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: