👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering SJÄLVKÄNSLA, VITSIPPAN 21/22

Skapad 2020-04-30 13:19 i Förskolan Eken Östhammar
Jämställdhetsplanering Självkänsla
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål

 • Att barnen ska känna att de är viktiga i gruppen. Jag ”duger” för den jag är.
 • Att barnen ska känna "jag kan" och bli peppade att prova själv.
 • Att barnen har rätt till alla sina känslor, vågar visa dem.
 • Att barnen ska våga stå för sina handlingar
 • Att barnen ska våga säga nej STOPP när de inte vill om någon annan gör något dumt.

 

Aktivitet

Att vuxna och barn visar varandra respekt, där vuxna är viktiga förebilder

Vi arbetar för att barnen ska vara trygga i sig själva och i gruppen, trygga med oss vuxna och på så sätt både "våga vara snäll" och känna att man har rätt till alla sina känslor

Att pedagogerna stöttar och är lyhörda för det barnen ger uttryck för

Vi använder oss av olika känslokort, bilder på olika dilemman, spelar upp olika situationer med hjälp av dockor och objekt för att låta barnen diskutera, ventilera, bolla tankar och utbyta erfarenheter.

Vi arbetar med kompisböckerna, och annan literatur som skapar diskussioner

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med självkänsla sker kontinuerligt i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. 


Genom att pedagogerna i sitt förhållningssätt visar att det barnen har att säga är viktigt och genom att visa respekt för det barnen ger uttryck för tror vi att barnen kommer att våga mera och tro på sig själva.

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18